Ko Du-Shim

Ko Du-Shim Poster

Name: Ko Du-shim

Birthday: 1951-05-22

Place of Birth:Known For

Complete IMDB: All About My Mom Poster

All About My Mom (2015)

Complete IMDB: The Legendary WItch Poster

The Legendary WItch (2014)

Complete IMDB: The Virtual Bride Poster

The Virtual Bride (2015)

Complete IMDB: - Dear My Friends Poster

Dear My Friends (2016)

Ep. 47 IMDB: - Our Gab-Soon Poster

Our Gab-Soon (2016)


Strong Woman Do Bong-Soon 1

Strong Woman Do Bong-Soon

2835891
Goblin (Korean Drama) 2

Goblin (Korean Drama)

2853224591579
Tomorrow With You 3

Tomorrow With You

17316442912
Fifty Shades Darker HDTS 4

Fifty Shades Darker HDTS

181327214
The Legend of the Blue Sea 5

The Legend of the Blue Sea

3853301797370
Hwarang 6

Hwarang

508729140218
Introverted Boss 7

Introverted Boss

28861266766
The Walking Dead Season 6 8

The Walking Dead Season 6

549748361
Chief Kim 9

Chief Kim

9953824853
Running Man 10

Running Man

2230708512803
Strong Woman Do Bong-Soon 1

Strong Woman Do Bong-Soon

2835891
Goblin (Korean Drama) 2

Goblin (Korean Drama)

2853224591579
Tomorrow With You 3

Tomorrow With You

17316442912
Fifty Shades Darker HDTS 4

Fifty Shades Darker HDTS

181327214
The Legend of the Blue Sea 5

The Legend of the Blue Sea

3853301797370
Hwarang 6

Hwarang

508729140218
Introverted Boss 7

Introverted Boss

28861266766
The Walking Dead Season 6 8

The Walking Dead Season 6

549748361
Chief Kim 9

Chief Kim

9953824853
Running Man 10

Running Man

2230708512803
Strong Woman Do Bong-Soon 1

Strong Woman Do Bong-Soon

2835891
Goblin (Korean Drama) 2

Goblin (Korean Drama)

2853224591579
Tomorrow With You 3

Tomorrow With You

17316442912
Fifty Shades Darker HDTS 4

Fifty Shades Darker HDTS

181327214
The Legend of the Blue Sea 5

The Legend of the Blue Sea

3853301797370
Hwarang 6

Hwarang

508729140218
Introverted Boss 7

Introverted Boss

28861266766
The Walking Dead Season 6 8

The Walking Dead Season 6

549748361
Chief Kim 9

Chief Kim

9953824853
Running Man 10

Running Man

2230708512803